نمایش یک نتیجه

  • افکت صدای دریل جراحی پزشکی انتزاعی – تخیلی

    افکت صدای دریل جراحی پزشکی (دندانپزشکی) یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

    طلایی