فونت مدرن و بولد انگلیسی Alanon Save

فونت مدرن و بولد انگلیسی Alanon

فونت مدرن و بولد فونت مدرن و بولد انگلیسی Alanon یک Display Font فوق العاده زیبا است که به صورت ضخیم طراحی شده و مناسب جهت استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف به خصوص طراحی پوستر…

طلایی
فونت انگلیسی بولد و ضخیم Rasha Save

فونت انگلیسی بولد و ضخیم Rasha

فونت انگلیسی بولد و ضخیم فونت انگلیسی بولد و ضخیم Rasha یک قلم نمایشی زیبا است که می‌توانید از آن در طرح‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید. فونت Rasha با وزن معمولی طراحی شده است که…

نقره‌ای
فونت سنس بولد و ضخیم Guisol Save

فونت سنس بولد و ضخیم Guisol

فونت سنس بولد و ضخیم انگلیسی فونت سنس بولد و ضخیم Guisol یک فونت زیبای انگلیسی است که با کاراکترهای کلفت طراحی شده است و مناسب جهت استفاده تیتر و عناوین طرح‌های گرافیکی می‌باشد. این…

نقره‌ای