فونت شیک و مدرن انگلیسی Halena Save

فونت شیک و مدرن انگلیسی Halena

فونت شیک و مدرن فونت شیک و مدرن انگلیسی Halena یک فونت سنس سریف است که می‌توانید از آن در تایپ متون و همچنین طرح‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید. فونت Halena با دو وزن معمولی…

نقره‌ای
فونت انگلیسی جذاب Quilla Save

فونت انگلیسی جذاب Quilla

فونت انگلیسی جذاب فونت انگلیسی جذاب Quilla یک قلم سنس سریف فوق العاده زیبا است که می‌توانید از آن در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید. این فونت زیبا با وزن معمولی طراحی شده…

نقره‌ای
فونت مدرن و مینیمالیست Kashirun Save

فونت مدرن و مینیمالیست Kashirun

فونت مدرن و مینیمالیست انگلیسی فونت مدرن و مینیمالیست Kashirun یک قلم سنس سریف انگلیسی است که با کاراکترهای دراز و بلند و نزدیک به هم طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طراحی…

نقره‌ای
فونت سنس سریف انگلیسی Bevon Save

فونت سنس سریف انگلیسی Bevon

فونت سنس سریف انگلیسی Bevon فونت سنس سریف انگلیسی Bevon یک قلم زیبای انگلیسی است که با سه وزن مختلف طراحی شده است که می‌توانید از آن در تایپ متون استفاده کنید. این فونت زیبا…

نقره‌ای