فونت فارسی فراز (فونت تحریری استفاده شده در کتب بخوانیم و بنویسیم ابتدایی)

فونت فارسی فراز در این مطلب شاهد فونت فارسی فراز می باشید. این فونت که با نام فونت تحریری نیز شناخته شده است یکی از فونت های پرکاربرد در بین فونت های فارسی می باشد. از این فونت زیبا در کتاب های بخوانیم و بنویسیم مقطع ابتدایی نیز استفاده شده است. فرمت این فونت زیبا TTF است که پس از نصب در سیستم عامل خود می توانید در تمام نرم افزارهای گرافیکی و...

ادامه مطلب