کریستالی کردن متن و اشکال در فتوشاپ

کریستالی کردن متن و اشکال در فتوشاپ با اکشن Crystalize Photoshop Action

کریستالی کردن متن و اشکال در فتوشاپ کریستالی کردن متن و اشکال یک اکشن و یا دستور آماده فتوشاپ است…