افکت منشور روی عکس

افکت منشور روی عکس و تصاویر در فتوشاپ

افکت منشور روی عکس افکت منشور روی عکس و تصاویر در فتوشاپ یک قالب لایه باز است که با قرار…
ایجاد افکت قدیمی و گرانج

ایجاد افکت قدیمی و گرانج روی عکس در فتوشاپ

ایجاد افکت قدیمی و گرانج روی عکس ایجاد افکت قدیمی و گرانج روی عکس در فتوشاپ یک قالب آماده است…
قالب آماده افکت وکتور

4 قالب آماده افکت وکتور روی عکس در فتوشاپ

ایجاد افکت وکتور روی عکس در فتوشاپ مجموعه‌ای از 4 قالب لایه باز و آماده است که با قرار دادن…
افکت نویز و گلیچ

قالب آماده ایجاد افکت نویز و گلیچ روی تصاویر

قالب آماده ایجاد افکت نویز و گلیچ روی تصاویر یک تمپلیت لایه باز است که با قرار دادن تصاویر در…
افکت هنر وکسل

افکت هنر وکسل روی عکس در فتوشاپ Vexel Art Effect

افکت هنر وکسل روی عکس در فتوشاپ Vexel Art Effect یک قالب آماده است که با قرار دادن تصویر خود…
افکت گلیچ روی عکس

5 افکت گلیچ روی عکس لایه باز برای فتوشاپ

افکت گلیچ روی عکس لایه باز برای فتوشاپ مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 5 قالب آماده است…
تبدیل عکس به پوستر آبرنگی

تبدیل عکس به پوستر آبرنگی پرتره در فتوشاپ

تبدیل عکس به پوستر آبرنگی پرتره در فتوشاپ یک قالب آماده است که با قرار دادن تصویر خود بر روی…
افکت قدیمی رنسانس

افکت قدیمی رنسانس با طرح آبرنگ و هافتون بر روی تصاویر در فتوشاپ

افکت قدیمی رنسانس با طرح آبرنگ و هافتون بر روی تصاویر در فتوشاپ یک قالب لایه باز و آماده است…
تبدیل عکس به نقاشی آبرنگی در فتوشاپ

قالب لایه باز تبدیل عکس به نقاشی آبرنگی در فتوشاپ با فرمت PSD

تبدیل عکس به نقاشی آبرنگی در فتوشاپ یک قالب لایه باز و آماده است که با قرار دادن تصاویر خود…
افکت گلیچ و نویزهای رنگی

قالب ایجاد افکت گلیچ و نویزهای رنگی روی تصاویر در فتوشاپ

افکت گلیچ و نویزهای رنگی روی تصاویر در فتوشاپ یک قالب لایه باز و آماده است که با قرار دادن…
افکت پراکندگی دود

ایجاد افکت پراکندگی دود Smoke Dispersion روی تصاویر در فتوشاپ

ایجاد افکت پراکندگی دود Smoke Dispersion روی تصاویر در فتوشاپ یک قالب لایه باز و آماده است که با قرار…
افکت انفجار دود Smoke Explosion

قالب لایه باز ایجاد افکت انفجار دود Smoke Explosion روی تصاویر در فتوشاپ

قالب لایه باز ایجاد افکت انفجار دود Smoke Explosion روی تصاویر در فتوشاپ یک تمپلیت آماده است که با قرار…