آهنگ اخبار

35,000 تومان

آهنگ بی کلام فناوری هوش مصنوعی یک آهنگ الکترونیکی انتزاعی با ترکیب‌های مصنوعی، بافت‌ها، گیتارها و ضرب‌های تجربی مدرن است.

35,000 تومان

آهنگ زمینه تیتر اخبار شرکتی یک موسیقی متن زیبا است که با 4 نسخه زمانی مختلف آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی می‌باشد.

25,000 تومان

آهنگ شروع اخبار کوتاه و دراماتیک یک موسیقی لوگو و مقدمه زیبا است که از آن می‌توانید در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف استفاده کنید.