گرادینت فتوشاپ

25,000 تومان

گرادینت قهوه برای فتوشاپ مجموعه‌ای از 20 تدارج رنگ فوق العاده زیبا است که از آن‌ها می‌توانید در استایل دادن به طرح‌های خود استفاده کنید.

25,000 تومان

گرادینت منظره و طبیعت برای فتوشاپ مجموعه‌ای از 22 تدارج رنگ است که از آن‌ها می‌توانید در استایل دادن به طرح و تصاویر خود استفاده کنید.

25,000 تومان

گرادینت فلز برای فتوشاپ مجموعه‌ای زیبا از 20 تدارج رنگ است که از آن‌ها می‌توانید در استایل دادن به طرح و تصاویر خود استفاده کنید.

25,000 تومان

گرادینت نقره‌ای برای فتوشاپ مجموعه‌ای زیبا از 15 تدارج رنگ است که از آن‌ها می‌توانید در استایل دادن به طرح و تصاویر خود استفاده کنید.

25,000 تومان

گرادینت طلایی برای فتوشاپ مجموعه‌ای زیبا از 14 تدارج رنگ است که از آن‌ها می‌توانید در استایل و افکت دهی طرح و تصاویر خود استفاده کنید.

25,000 تومان

براش و استایل درخشان و براق جشن تولد مجموعه‌ای زیبا از 25 استایل، 24 گرادینت و 5 براش برای نرم افزار فتوشاپ است که مناسب جهت استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.