اکشن فتوشاپ

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت وکتوری یک دستور آماده فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به طرح‌های خود دهید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به کمیک یک دستور و پلاگین آماده است که با نصب و اجرا آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به طرح‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

40,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت شعله آتش متحرک روی تصاویر یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها به صورت gif و انیمیشن خروجی تهیه کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ جلوه های هنری یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به طرح‌های خود دهید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به طرح آبرنگی یک دستور آماده است که با نصب آن در نرم افزار فتوشاپ و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت پیکسل یک دستور آماده فتوشاپ است که با اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به طرح‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

رایگان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به کارتون یک دستور آماده فتوشاپ است که با اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به طرح‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت پراکندگی غبار و دود یک دستور آماده است که با نصب و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به طرح‌های خود داده و در طراحی پوستر از آن‌ها استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت جرقه و شعله آتش یک دستور آماده است که با نصب و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به طرح‌های خود داده و در طراحی پوستر از آن‌ها استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی کارتونی یک دستور آماده است که با نصب و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به طرح‌های خود بدهید. استفاده از این اکشن بسیار ساده و راحت است.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت انفجار یک دستور آماده است که با نصب آن در نرم افزار فتوشاپ و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت حباب آب یک دستور آماده است که با نصب آن در نرم افزار فتوشاپ و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.