قالب کینوت

25,000 تومان

قالب ارائه چند منظوره یک تمپلیت آماده است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزارهای پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه بیزینس و کسب و کار یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه دکوراسیون داخلی مینیمالیست یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه فرهنگ و استایل مینیمال یک تمپلیت آماده چند منظوره شامل 30 اسلاید است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه استارت آپ یک تمپلیت آماده شامل 49 اسلاید زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه پزشکی و بهداشت و درمان یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه اتاق تولید فیلم و محتوا یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه مدیریت کسب و کار یک تمپلیت آماده شامل 30 اسلاید است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه آموزش و تحصیلات یک تمپلیت 30 اسلایدی زیبا است که با 5 رنگبندی متنوع طراحی شده و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه بیزینس و کسب و کار یک تمپلیت فوق العاده زیبا 30 اسلایدی است که با 5 رنگبندی متنوع طراحی شده و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه گزارش عملکرد سالانه یک تمپلیت فوق العاده زیبا 40 اسلایدی شامل انواع نمودار، موکاپ، اینفوگرافیک و ... است.

25,000 تومان

قالب ارائه نوسازی و ساخت و ساز یک تمپلیت آماده 40 اسلایدی است به همراه نمودار، اینفوگرافیک، نقشه، موکاپ و … است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزارهای پاورپوینت، گوگل اسلاید و کینوت می‌باشد.