فونت سنس سریف

25,000 تومان

فونت لوگو تایپ Soyuz Boldy یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است که به صورت ضخیم یا بولد طراحی شده است.

25,000 تومان

فونت وسترن Golder Western یک قلم فوق العاده زیبای انگلیسی است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی به خصوص پوسترهای کلاسیک می‌باشد.

25,000 تومان

فونت فان و بامزه Fruit Juice یک قلم دستنویس به سبک دستخط کودکان است که می‌توانید از آن در طرح و پروژه‌های مختلف استفاده کنید.

رایگان

فونت انگلیسی مدرن Chamsoel یک قلم زیبای سریف است که مناسب برای استفاده در طراحی کارت ویزیت، بروشور، تراکت، مجلات، کاور آلبوم، بسته بندی محصولات و ... می‌باشد.

25,000 تومان

فونت سبک یادداشت Notetaker مجموعه‌ای از 2 قلم زیبای انگلیسی است که می توان از آن‌ها در طراحی کارت ویزیت، بروشور، تراکت؛ پوستر، کاور آلبوم موسیقی، بسته بندی محصولات و ... استفاده نمود.

25,000 تومان

مدرن فونت باریک Qogee یک قلم فوق العاده زیبای انگلیسی است که مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بسته بندی محصولات، کاور آلبوم موسیقی و ... می‌باشد.

25,000 تومان

فونت هندسی Spear Ngopreng یک قلم انگلیسی زیبا و خلاقانه است که می‌توان از آن در طرح و پروژه‌هایی همچون طراحی پوستر، کاور آلبوم موسیقی، بسته بندی محصولات، تراکت، کارت ویزیت و ... استفاده نمود.

25,000 تومان

لوگو فونت مدرن انگلیسی Starlynx یک قلم فوق العاده زیبا و خلاقانه است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف همچون طراحی لوگو، پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بسته بندی محصولات و ... می‌باشد.

25,000 تومان

فونت انگلیسی مدرن Underlines یک قلم فوق العاده زیبا است که می‌توانید از آن در طراحی لوگو، پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بسته بندی محصولات و ... استفاده کنید.

40,000 تومان

فونت خط چین Tracing Pro یک قلم انگلیسی مناسب برای آموزش نوشتن حروف الفبای انگلیسی است که می‌توان از آن در طراحی کتب آموزشی، انواع لوح، طرح و پروژه‌های گرافیکی و ... استفاده نمود.

25,000 تومان

تایپ فیس سنس سریف Golden Grotesque یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است که با 18 وزن مختلف طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طراحی انواع بروشور، تراکت، کارت ویزیت، بنر، پوستر، بسته بندی محصولات و ... می‌باشد.

25,000 تومان

فونت ورزشی و اسپورت Aougtron یک قلم فوق العاده زیبای انگلیسی است که مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف همچون طراحی انواع پوستر، بنر، کارت ویزیت، بسته بندی محصولات و ... می‌باشد.