افکت نور منشور

25,000 تومان

افکت نور رنگی مجموعه‌ای زیبا از 119 تصویر پوششی است که توسط آن‌ها می‌توانید جلوه‌های نوری زیبایی به تصاویر خود دهید.

25,000 تومان

افکت نوری رنگی مجموعه‌ای زیبا از 125 تصویر پوششی متنوع است که توسط آن‌ها می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده به تصاویر و یا طرح‌های خود دهید.

15,000 تومان

افکت عکس نور لنز رنگی یک قالب آماده و لایه باز است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ دهید.

15,000 تومان

منشوری کردن عکس یک قالب آماده و کاملا لایه باز است که با قرار دادن تصاویر در آن می توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود در محیط فتوشاپ دهید.

20,000 تومان

افکت نور رنگی سوخته مجوعه‌ای زیبا و با کیفیت از 28 تصویر پوششی متنوع است که توسط آن‌ها می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ بدهید.

15,000 تومان

افکت نوری فیلم و بوکه مجموعه‌ای زیبا و با کیفیت از 53 تصویر پوششی انواع حالت‌های نوری است که توسط آن‌ها می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ دهید.

25,000 تومان

افکت نور منشوری رنگین کمانی عکس و تصاویر مجموعه‌ای از 173 تصویر پوششی انواع حالت‌های نوری است که توسط آن‌ها می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ بدهید.