اکشن پرتره

25,000 تومان

افکت روشنی چهره در تاریکی به همراه نویز یک اکشن فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای فوق العاده زیبا به عکس‌های خود دهید. از این اکشن زیبا می‌توانید در عکاسی، طراحی پوستر و ... استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت هنری نقطه نگاری یک اکشن فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای هنری و فوق العاده زیبا به عکس‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی آبرنگی عکس یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت لک و خط و خش پرتره یک اکشن و دستور آماده فتوشاپ است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا و هنری به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت عکس روزنامه قدیمی یک اکشن و دستور آماده فتوشاپ است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا و هنری به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ ایجاد ترک خوردگی چهره و صورت (زامبی) یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا و ترسناک به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ بدهید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به نقاشی ایمپاستو یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا و هنری به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به نقاشی آبرنگی یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا و هنری به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی رنگ روغن پرتره یک دستور آماده است که با اجرای آن بر روی عکس و تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت پرتره مدرن یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به تصاویر داده و از آن‌ها در طراحی و پوستر سازی استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت دیوار روی عکس و تصاویر یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید.