صدای جنگل

25,000 تومان

صدای جنگل و پرندگان یک افکت صوتی فوق العاده زیبا از طبیعت جنگل با صدای سینه سرخ و سایر پرندگان است که می‌توانید در پروژه‌های خود از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

صدای طبیعت روستا و پرندگان و حشرات یک افکت صوتی فوق العاده زیبا از صدای گنجشک، پرستو، زنبور و ... در صحرای روستا می‌باشد.

25,000 تومان

صدای طبیعت و پرندگان یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا و آرامش بخش است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان و جنگل یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای پرندگان در صحرا و جنگل یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا از طبیعت است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت ویدئوهای مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان در صبح بهاری جنگل یک افکت و جلوه صوتی فوق العاده زیبا و با کیفیت است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در پروژه‌های ویدئویی می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای قورباغه در باتلاق یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا از جنگل است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای نم نم باران داخل حوضچه و برکه جنگل به همراه صدای پرندگان یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا و ملایم است که مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان و طبیعت صبحگاهی روستا در فصل بهار یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد. این جلوه صوتی با فرمت WAV, MP3 و با بیت ریت 320Kbps در فایل محصول قرار دارد.

25,000 تومان

صدای طبیعت و پرندگان دشت و صحرای روستا در فصل بهار یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده و ایجاد شده است و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای آواز پرندگان در دشت و صحرای روستایی فصل بهار یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده و ایجاد شده است و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان در منظره و طبیعت روستا فصل بهار یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده و ایجاد شده است و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشد.