صدای شکست

25,000 تومان

افکت صدای شکست خوردن بازی و گیم یک جلوه صوتی کوتاه است که از آن می‌توانید در طراحی و تولید انواع بازی برای کنسول‌های مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت صدای شکست و سقوط گیم و بازی یک جلوه صوتی است که در 4 نوع مختلف ایجاد شده است و مناسب جهت استفاده در پروژه‌های مختلف به خصوص تولید گیم و بازی برای موبایل یا PC می‌باشد.