عکس دامداری

25,000 تومان

عکس استوک دامدار در دامداری یک تصویر با کیفیت از دامدار مرد با سطل شیر در دست در دامداری گاو می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک دامدار در دامداری یک عکس با کیفیت از دامدار با بطری و شیشه شیر در دست داخل دامداری می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دامدار زن یک تصویر با کیفیت از دامدار در دامداری گاو می‌باشد که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است.