عکس مدرسه

25,000 تومان

عکس استوک نمای بیرون مدرسه یک تصویر با کیفیت از ساختمان مدرسه آمریکایی است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است.

25,000 تومان

بک گراند تخته سیاه و گچ‌های رنگی یک طرح زمینه مفهومی زیبا و با کیفیت از بازگشایی مدارس و بازگشت به مدرسه است.

25,000 تومان

عکس استوک دانش آموزان پیش دبستانی یک تصویر با کیفیت از گروه دانش آموزان دختر و پسر در کلاس درس در حال پاسخگویی به سوالات مربی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دانش آموزان در حال دویدن یک تصویر با کیفیت از دانش آموزان دختر و پسر در حال دویدن با خوشحالی در راهرو و سالن مدرسه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دویدن دانش آموزان در راهرو مدرسه یک تصویر با کیفیت از دانش آموزان دختر و پسر در حال دویدن با خوشحالی می‌باشد.

25,000 تومان

بک گراند مفهومی بازگشت به مدرسه یک طرح زمینه با کیفیت از موشک ساخته شده با مداد با بک گراند تخته سیاه کلاس درس مدرسه می‌باشد.

25,000 تومان

بک گراند لوازم التحریر و بازگشایی مدارس یک طرح زمینه مفهومی از لوازم التحریر، کتاب‌های درسی، دفتر و ... با طرح تخته سیاه و موشک می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دانش آموزان در کلاس درس یک تصویر با کیفیت از دانش آموزان دختر و پسر در حال یادگیری مطالب آموزشی توسط مربی و معلم می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک کلاس درس یک تصویر با کیفیت از طراحی داخلی کلاس درس مدرسه بدون دانش آموزان به همراه کتاب‌های درسی، میز و صندلی، تخته سیاه، تخته وایت برد، لوازم التحریر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دانش آموزان در حال نوشتن و صحبت کردن یک تصویر با کیفیت از دانش آموزان دختر و پسر کلاس در حال انجام تمرینات به صورت گروهی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دانش آموزان یک تصویر با کیفیت از گروه دانش آموزان در حال نشان دادن شست خود به معنای تایید می‌باشد.

25,000 تومان

بک گراند بازگشت به مدرسه و موشک مدادی یک طرح زمینه مفهومی فوق العاده زیبا از موشک ساخته شده با مداد به همراه بک گراند تخته سیاه کلاس درس می‌باشد.