عکس پزشک

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن با پوشه گیره دار یک تصویر با کیفیت از دکتر زن خندان به همراه گوشی پزشکی روی گردن در محیط کاری می‌باشد.

25,000 تومان

پزشک زن پشت میز کار یک عکس استوک با کیفیت از دکتر زن به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و دارو و گوشی پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دکتر زن خندان یک تصویر با کیفیت از پزشک زن با گوشی پزشکی پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه دارو، خودکار و پرونده پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس با کیفیت دکتر زن با گوشی پزشکی یک تصویر استوک از پزشک زن پشت میز کاری به همراه گوشی پزشکی، شیشه دارو، لپ تاپ و ... می‌باشد.

25,000 تومان

پزشک زن پشت میز کار یک تصویر استوک با کیفیت از دکتر زن خودکار در دست به همراه لپ تاپ، گوشی پزشکی، شیشه قرص و دارو می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن با گوشی پزشکی یک تصویر با کیفیت از دکتر زن با گوشی پزشکی پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و دارو و پرونده پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن یک تصویر با کیفیت از دکتر زن خندان پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و گوشی پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک زن و عکس رادیولوژی یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بروشور، بنر، تراکت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس پزشک اتاق عمل با لباس جراحی و ماسک یک تصویر استوک فوق العاده زیبا و با کیفیت است که مناسب برای استفاده در طراحی انواع پوستر، بنر، بروشور، تراکت، صفحات وب و موبایل، کارت ویزیت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس دکتر دندانپزشک در حال جراحی دندان یک تصویر استوک با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، صفحات وب و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس دکتر دندانپزشک در مطب دندانپزشکی یک تصویر استوک با کیفیت است که مناسب برای استفاده در طراحی کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بنر، پوستر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک زن با گوشی پزشکی و کلیپ بورد یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی بروشور، تراکت، پوستر، بنر و ... می‌باشد.