عکس کنفرانس

25,000 تومان

عکس استوک جلسه کاری پرسنل شرکت یک تصویر با کیفیت از پرسنل زن و مرد شرکت در حال گوش دادن به صحبت‌های سخنران و رئیس جلسه می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک جلسه مالی و سرمایه گذاری شرکت یک تصویر با کیفیت از پرسنل و کارکنان شرکت در حال گوش دادن و یادداشت کردن مسائل شرکت می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک کنفرانس شرکت یک تصویر با کیفیت و فوق العاده زیبا از پرسنل و کارکنان شرکت در حال گوش دادن  به سخنان رئیس گروه با رنگ تیره شده و انتزاعی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک جلسه کاری شرکت با همکاران یک تصویر با کیفیت از پرسنل شرکت در حال گفتگو و مشورت با یکدیگر دور میز در اتاق جلسات شیک می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک جلسه ویدئو کنفرانس شرکت یک تصویر با کیفیت از پرسنل شرکت در حال گفتگو و جلسه کاری با همکاران در اتاق جلسات می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک همایش و گردهمایی در سالن کنفرانس یک تصویر با کیفیت و شیک از سخنران در حال گفت و گو با افراد و همکاران و یا کادر کاری می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک همایش و رویداد در سالن جلسات یک تصویر با کیفیت از سخنران در حال سخنرانی و گفت و گو با مخاطبین  زن و مرد می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک جلسه کاری تیمی یک تصویر با کیفیت از اعضای و گروه کاری در حال گوش دادن به سخنان مدیر یا رئیس گروه  در اتاق جلسات می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک جلسه ویدئو کنفرانس یک تصویر با کیفیت از کارکنان در جلسه ویدئو کنفرانس یا وبینار در اتاق جلسات می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک میکروفن و همایش یک تصویر با کیفیت از میکروفون روی پایه در اتاق جلسات و همایش یا وبینار می‌باشد.