وکتور تخم مرغ

25,000 تومان

وکتور تخم مرغ شکسته یک تصویر برداری از تخم مرغ شکسته شده به همراه سفیده و زرده خارج شده از پوسته می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور صبحانه نیمرو و سوسیس یک تصویر برداری از صبحانه کامل داخل بشقاب به همراه نوشیدنی آبمیوه می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور تخم مرغ محلی و ماشینی یک تصویر استوک از یک تخم مرغ محلی و چند تخم مرغ ماشینی می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور اینفوگرافیک تخم مرغ یک قالب لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده است.

25,000 تومان

وکتور تخم مرغ شکسته یک تصویر برداری از مایع تخم مرغ در حال خارج شدن از پوسته تخم مرغ می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور جوجه، مرغ، خروس و اردک یک تصویر برداری از پرندگان خانگی و اهلی به همراه تخم مرغ می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور سفیده تخم مرغ خارج شده از پوسته یک تصویر برداری از تخم مرغ شکسته به همراه سفیده و زرده می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور تخم مرغ از نمای بالا یک تصویر برداری از چندین تخم مرغ سالم و شکسته به همراه سفیده و زرده می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور ردیف تخم مرغ یک تصویر برداری از چندین تخم مرغ است که در ردیف و ستون‌های منظم قرار دارند.

25,000 تومان

وکتور جوجه و تخم شکسته یک تصویر برداری از جوجه مرغ زرد تازه از تخم بیرون آمده می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور سفیده تخم مرغ یک تصویر برداری از سفیده به همراه زرده تخم مرغ می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور تخم مرغ شکسته یک تصویر برداری از پوست شکسته تخم مرغ به همراه زرده می‌باشد.