وکتور قالی

25,000 تومان

فایل وکتور طرح گلیم یک تصویر لایه باز برداری است که مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

فایل وکتور طرح فرش دستباف یک تصویر برداری لایه باز است که مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار طراحی برداری ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور قالی دستبافت یک تصویر لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور گلیم ایرانی یک تصویر استوک برداری است که می‌توانید در نرم افزار ایلاستریتور از آن استفاده نموده و یا نسبت به ویرایش آن اقدام نمائید.

25,000 تومان

طرح وکتور فرش دستباف اصیل ایرانی یک تصویر استوک با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور گلیم و قالی یک تصویر لایه باز و آماده است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور گلیم و قالی یک تصویر استوک با کیفیت و لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزارهای طراحی برداری می‌باشد.

25,000 تومان

وکتور فرش و قالی دستباف ایرانی یک تصویر استوک برداری است که می‌توانید از آن در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

طرح وکتور فرش دستباف یک تصویر با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناس برای استفاده و ویرایش در نرم افزارهای طراحی برداری می‌باشد.

25,000 تومان

طرح وکتور فرش دستبافت ایرانی یک تصویر استوک است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشد.