پترن موزائیکی

25,000 تومان

پترن اشکال هندسی فلت بدون درز مجموعه‌ای زیبا از 10 الگوی تکرار پذیر است که به صورت وکتور یا برداری طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

پترن اشکال هندسی موزائیکی بدون درز مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 10 الگوی تکرار پذیر است که به صورت وکتور یا برداری طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

35,000 تومان

پترن نقطه رنگی موزائیکی مجموعه‌ای زیبا از 42 الگوی بدون درز است که به صورت وکتور و با رنگبندی متنوع طراحی شده‌اند و مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.