نرم‌افزار مورد نیاز :
photoshop photoshop element powerpoint word other
GoldenGrotesque-Black
GoldenGrotesque-BlackItalic
GoldenGrotesque-Bold
GoldenGrotesque-BoldItalic
GoldenGrotesque-ExtBdIta
GoldenGrotesque-ExtLtIta
GoldenGrotesque-ExtraBold
GoldenGrotesque-ExtraLight
GoldenGrotesque-Italic
GoldenGrotesque-Light
GoldenGrotesque-LightItalic
GoldenGrotesque-Medium
GoldenGrotesque-MediumItalic
GoldenGrotesque-Regular
GoldenGrotesque-SemBdIta
GoldenGrotesque-SemiBold
GoldenGrotesque-Thin
GoldenGrotesque-ThinItalic

تایپ فیس سنس سریف

تایپ فیس سنس سریف Golden Grotesque یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است که با 18 وزن مختلف طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طراحی انواع بروشور، تراکت، کارت ویزیت، بنر، پوستر، بسته بندی محصولات و … می‌باشد.

وزن‌های فونت:

 • Golden Grotesque Thin
 • Golden Grotesque Extra Ligth
 • Golden Grotesque Ligth
 • Golden Grotesque Regular
 • Golden Grotesque Medium
 • Golden Grotesque Semi Bold
 • Golden Grotesque Bold
 • Golden Grotesque Extra Bold
 • Golden Grotesque Black
 • Golden Grotesque Thin Italic
 • Golden Grotesque Extra Ligth Italic
 • Golden Grotesque Ligth Italic
 • Golden Grotesque Regular Italic
 • Golden Grotesque Medium Italic
 • Golden Grotesque Semi Bold Italic
 • Golden Grotesque Bold Italic
 • Golden Grotesque Extra Bold Italic
 • Golden Grotesque Black Italic