صدای جادویی

25,000 تومان

افکت صدای جادویی و سحر آمیز مجموعه‌ای از 3 افکت صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی انواع بازی و گیم می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای جادویی و سحر آمیز برای گیم و بازی 4 جلوه صوتی است که مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی انواع بازی و گیم برای دستگاه‌های گوناگون می‌باشند.

25,000 تومان

افکت صدای تقویت جادویی و سحر آمیز بازی و گیم 4 جلوه صوتی زیبا و با کیفیت است که می‌توانید از آن‌ها در تولید پروژه‌های مختلف همچون بازی و گیم استفاده کنید.