افکت صدای بازی

15,000 تومان

افکت صدای سکه بازی و گیم یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت از است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت انواع بازی و گیم سکه‌ای می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای رد پا روی سطح چسبنده یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی بازی و گیم می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای عبور اژدر زیر آب یک جلوه صوتی است که می‌توان از آن در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف همچون طراحی بازی و گیم استفاده نمود.

10,000 تومان

افکت صدای شکست خوردن بازی و گیم یک جلوه صوتی کوتاه است که از آن می‌توانید در طراحی و تولید انواع بازی برای کنسول‌های مختلف استفاده کنید.

10,000 تومان

افکت صدای تائید کردن برای بازی و گیم یک جلوه صوتی کوتاه است که از آن می‌توانید در طراحی و تولید انواع بازی برای کنسول‌های مختلف استفاده کنید.

10,000 تومان

افکت صدای شکست خوردن و ناموفق گیم و بازی یک جلوه صوتی کوتاه است که از آن می‌توانید در طراحی و تولید انواع بازی برای کنسول‌های مختلف استفاده کنید.

10,000 تومان

افکت صدای تائید گیم و بازی یک جلوه صوتی کوتاه است که از آن می‌توانید در طراحی و تولید انواع بازی برای کنسول‌های مختلف استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت صدای جادویی و سحر آمیز مجموعه‌ای از 3 افکت صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی انواع بازی و گیم می‌باشد.

15,000 تومان

کت صدای مرحله بعد یا بالاتر بازی و گیم 4 جلوه صوتی است که می‌توان از آن‌ها در تولید پروژه‌های مختلف همچون بازی و گیم، کارتون و انیمیشن و ... استفاده نمود.

15,000 تومان

افکت صدای جادویی و سحر آمیز برای گیم و بازی 4 جلوه صوتی است که مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی انواع بازی و گیم برای دستگاه‌های گوناگون می‌باشند.

15,000 تومان

افکت صدای تقویت جادویی و سحر آمیز بازی و گیم 4 جلوه صوتی زیبا و با کیفیت است که می‌توانید از آن‌ها در تولید پروژه‌های مختلف همچون بازی و گیم استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت صدای پرواز جادویی و سحر آمیز بازی و گیم مجموعه‌ای از 4 جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید پروژه‌های گوناگون به خصوص بازی و گیم موبایل و دیوایس‌های مختلف می‌باشد.