نرم‌افزار مورد نیاز :
Illustrator

وکتور اندام های داخلی بدن انسان

وکتور اندام های داخلی بدن انسان با استایل دودلی مجموعه‌ای از تصاویر اندام های بدن است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشند.