نرم‌افزار مورد نیاز :
photoshop photoshop element Illustrator powerpoint word other
Mosang Black
Mosang BlackSlanted
Mosang Bold
Mosang BoldSlanted
Mosang ExtraBold
Mosang ExtraBoldSlanted
Mosang ExtraLight
Mosang ExtraLightSlanted
Mosang Light
Mosang LightSlanted
Mosang Medium
Mosang MediumSlanted
Mosang Regular
Mosang SemiBold
Mosang SemiBoldSlanted
Mosang Slanted
Mosang Thin
Mosang ThinSlanted

فونت سنس سریف انگلیسی

فونت سنس سریف Mosang یک قلم زیبای انگلیسی است که مناسب جهت استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طراحی لوگو و پوستر می‌باشد. فونت Mosang با 18 وزن مختلف طراحی شده است که می‌توانید از آن در طراحی لوگو، پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بنر، بسته بندی محصولات و … استفاده کنید.