نرم‌افزار مورد نیاز :
Illustrator

وکتور آناتومی بینی

طرح وکتور آناتومی بینی هیپرتروفی آدنوئید یک تصویر با کیفیت است که به صورت برداری طراحی شده است و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های مختلف می‌باشد.