فونت

فونت (به انگلیسی Font) به فارسی قلم یکی از پرکاربردترین و مهم‌ترین ابزارها است که به جرات می‌توان گفت در تمامی بخش‌ها و زمینه‌ها به خصوص گرافیک مورد استفاده طراحان است.

فونت دستنویس امضایی The Billion

فونت دستنویس امضایی فونت دستنویس امضایی The Billion یک اسکریپت فونت انگلیسی فوق العاده زیبا [...]

فونت شیک وینتج Migontama

فونت شیک وینتج فونت شیک وینتج Migontama یک قلم نمایشی و سریف فونت انگلیسی فوق [...]

فونت انگلیسی شیک و زیبا Pandora Rogtars

فونت انگلیسی شیک فونت انگلیسی شیک و زیبا Pandora Rogtars یک قلم دستنویس فوق العاده [...]

فونت لاکچری و مدرن Rosha Keylin

فونت لاکچری و مدرن فونت لاکچری و مدرن Rosha Keylin یک سریف فونت انگلیسی فوق [...]

فونت انگلیسی زیبا و جذاب The Burnley

فونت انگلیسی زیبا فونت انگلیسی زیبا و جذاب The Burnley یک قلم دستنویس و سرهم [...]

فونت فانتزی و بامزه کودکانه Funnybear & Funnydeer

فونت فانتزی و بامزه فونت فانتزی و بامزه کودکانه Funnybear & Funnydeer مجموعه از 2 [...]

فونت شاد کودکانه و فانتزی Scapegrace

فونت شاد کودکانه فونت شاد کودکانه و فانتزی Scapegrace یک قلم نمایشی انگلیسی فوق العاده [...]

فونت خوشنویسی Gantlemind

فونت خوشنویسی انگلیسی فونت خوشنویسی Gantlemind یک قلم دستنویس فوق العاده زیبای انگلیسی است که [...]

فونت امضا و دستنویس Hermes

فونت امضا انگلیسی فونت امضا و دستنویس Hermes یک قلم انگلیسی فوق العاده زیبا است [...]

فونت کودکانه فانتزی و ژله‌ای Jellybelly

فونت کودکانه فانتزی فونت کودکانه فانتزی و ژله‌ای Jellybelly یک قلم نمایشی فوق العاده زیبا [...]

فونت کارتونی و گیم Sagobi

فونت کارتونی فونت کارتونی و گیم Sagobi یک قلم نمایشی انگلیسی فوق العاده زیبا است [...]

فونت سرهم نویسی مدرن Moryscript

فونت سرهم نویسی مدرن فونت سرهم نویسی مدرن Moryscript یک قلم دستنویس انگلیسی است که [...]