اکشن فتوشاپ افکت هنری پرتره

افکت هنری پرتره اکشن فتوشاپ افکت هنری پرتره یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در قالب فایل‌های atn, pat, abr...

اکشن افکت هنری لکه قهوه روی عکس و تصاویر در فتوشاپ

افکت هنری لکه قهوه افکت هنری لکه قهوه روی عکس و تصاویر در فتوشاپ یک اکشن و دستور آماده است که با اجرای آن روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به آن‌ها داده و طرح‌هایی جذاب...

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پشم و خز روی متن و اشکال

اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پشم و خز روی متن و اشکال اکشن فتوشاپ ایجاد افکت پشم و خز روی متن و اشکال یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی متون...

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به کارتون (افکت کارتونی)

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به کارتون (افکت کارتونی) یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در قالب یک فایل atn...

اکشن تبدیل عکس به نقاشی رنگ روغن وکتوری در فتوشاپ

اکشن تبدیل عکس به نقاشی رنگ روغن وکتوری در فتوشاپ یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و طرح یا پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن...

اکشن تبدیل عکس به کارتون در فتوشاپ

اکشن تبدیل عکس به کارتون در فتوشاپ یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و طرح یا پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در قالب یک...

تبدیل عکس به نقاشی رنگ روغن روی بوم در فتوشاپ

تبدیل عکس به نقاشی رنگ روغن روی بوم یک اکشن و دستور آماده فتوشاپ است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و طرح‌هایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن...

افکت رنگ روغن داینامیک عکس برای فتوشاپ

افکت رنگ روغن داینامیک عکس برای فتوشاپ یک اکشن یا دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و طرح یا پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در...

افکت انتزاعی هولوگرافیک رنگی روی عکس در فتوشاپ

افکت انتزاعی هولوگرافیک رنگی روی عکس در فتوشاپ یک اکشن یا دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و طرح یا پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن...

افکت هنری آسمان و کهکشان زودیاک برای فتوشاپ

افکت هنری آسمان و کهکشان زودیاک برای فتوشاپ یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در قالب 2...

ایجاد افکت هنری حکاکی شده عکس و تصاویر در فتوشاپ

ایجاد افکت هنری حکاکی شده عکس و تصاویر در فتوشاپ یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در...

تبدیل عکس به نقاشی و پوستر هنری در فتوشاپ

تبدیل عکس به نقاشی و پوستر هنری در فتوشاپ یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید افکت و جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید. این اکشن در قالب...