قالب کینوت استودیو فیلم و موسیقی Save
قالب کینوت استودیو فیلم و موسیقی – 30 اسلاید

قالب کینوت استودیو قالب کینوت استودیو فیلم و موسیقی یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت شرکت اپل می‌باشد. این قالب آماده با فرمت key در…

نقره‌ای
قالب آماده کینوت شرکتی Save
قالب آماده کینوت شرکتی – 33 اسلاید

قالب آماده کینوت قالب آماده کینوت شرکتی یک تمپلیت آماده 33 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. این قالب آماده با فرمت key در فایل محصول قرار دارد که…

نقره‌ای
قالب کینوت بیزینس و کسب و کار Save
قالب کینوت بیزینس و کسب و کار چند منظوره

قالب کینوت بیزینس قالب کینوت بیزینس و کسب و کار چند منظوره یک تمپلیت آماده شامل 30 اسلاید متنوع و زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. این قالب آماده…

نقره‌ای
قالب کینوت پزشکی Save
قالب کینوت پزشکی – 30 اسلاید

قالب کینوت پزشکی قالب کینوت پزشکی یک تمپلیت آماده شامل 30 اسلاید متنوع است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. این قالب آماده با فرمت key در فایل محصول قرار دارد…

نقره‌ای
قالب پاورپوینت موسیقی و موزیک Save
قالب کینوت موسیقی و موزیک

قالب کینوت موسیقی قالب کینوت موسیقی و موزیک یک تملیپت آماده شامل 30 اسلاید متنوع و یونیک است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. این قالب آماده با 2 تم تیره…

نقره‌ای
قالب پاورپوینت کسب و کار شرکتی Save
قالب کینوت کسب و کار شرکتی

قالب کینوت کسب و کار قالب کینوت کسب و کار شرکتی یک قالب آماده 30 اسلایدی چند منظوره یونیک است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. این قالب آماده با فرمت…

نقره‌ای
قالب کینوت شرکتی و کسب و کار حرفه‌ای Save
قالب کینوت شرکتی و کسب و کار حرفه‌ای

قالب کینوت شرکتی و کسب و کار حرفه‌ای قالب کینوت شرکتی و کسب و کار حرفه‌ای یک قالب آماده است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. از این قالب آماده…

نقره‌ای
قالب کینوت کسب و کار شرکتی Save
قالب کینوت کسب و کار شرکتی

قالب کینوت کسب و کار شرکتی قالب کینوت کسب و کار شرکتی یک قالب آماده است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. از این قالب آماده Keynote نه تنها برای…

نقره‌ای
قالب کینوت حرفه‌ای کسب و کار شرکتی Save
قالب کینوت حرفه‌ای کسب و کار شرکتی

قالب کینوت حرفه‌ای کسب و کار شرکتی قالب کینوت حرفه‌ای کسب و کار شرکتی یک قالب آماده است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. از این قالب آماده Keynote نه…

نقره‌ای
قالب کینوت تحلیل زنجیره ارزش شرکتی Save
قالب کینوت تحلیل زنجیره ارزش شرکتی

قالب کینوت تحلیل زنجیره ارزش شرکتی قالب کینوت تحلیل زنجیره ارزش شرکتی یک قالب آماده و حرفه‌ای است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار کینوت می‌باشد. از این قالب آماده Keynote نه…

نقره‌ای