افکت صدای شهری

15,000 تومان

صدای حرکت قطار روی ریل راه آهن یک افکت صوتی زیبا و با کیفیت است که مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف و همچنین گیم می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای دور شدن ماشین با سرعت یک جلوه صوتی با کیفیت و زیبا است که مناسب برای استفاده در تولید و مونتاژ پروژه‌های ویدئویی و کلیپ سازی می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای جمعیت مردم و کودکان پیاده یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای ترافیک سنگین شهری یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توانید از آن در پروژه‌های مختلف ویدئویی همچون کلیپ سازی، فیلم کوتاه، سریال و ... استفاده کنید.