نمایش دادن همه 11 نتیجه

 • افکت صدای دستگاه چوب خرد کن (لوپ)

  افکت صدای دستگاه چوب خرد کن یک جلوه صوتی از دستگاه‌های صنعتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای حرکت تراکتور در حال دور شدن

  افکت صدای حرکت تراکتور در حال دور شدن یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توانید از آن در تولید و ساخت پروژه و ویدئوهای مختلف استفاده کنید.

  طلایی
 • افکت صدای تراکتور

  افکت صدای تراکتور یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت است که می‌توانید از آن در تولید و ساخت پروژه و ویدئوهای مختلف استفاده کنید.

  طلایی
 • افکت صدای چکش پلاستیکی

  افکت صدای چکش پلاستیکی یک جلوه صوتی در بخش و دسته بندی‌های صنعتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌ و ویدئوهای مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای نبولایزر خالی و بدون دارو

  افکت صدای نبولایزر خالی و بدون دارو یک جلوه صوتی با کیفیت دستگاه پزشکی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای نبولایزر با دارو

  افکت صدای نبولایزر با دارو یک جلوه صوتی با کیفیت دستگاه پزشکی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای نبولایزر پزشکی

  افکت صدای نبولایزر پزشکی یک جلوه صوتی دستگاه ریزپاش است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای نویز کارخانه و محیط کاری

  افکت صدای نویز کارخانه و محیط کاری یک جلوه صوتی با کیفیت است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت سر و صدای کارخانه و کارگاه

  افکت سر و صدای کارخانه و کارگاه یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت از محیط کاری و جوشکاری است که مناسب جهت استفاده در ساخت و تولید پروژه‌های مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای مشعل گاز و شعله افکن

  افکت صدای مشعل گاز و شعله افکن مجموعه‌ای از 8 جلوه صوتی کوتاه است که مناسب جهت استفاده و تولید پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

  طلایی
 • افکت صدای اشیاء و ابزار فلزی آویزان روی دیوار

  افکت صدای اشیاء و ابزار فلزی آویزان روی دیوار یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توان از آن در پروژه‌های مختلف و همچنین کلیپ سازی استفاده نمود.

  طلایی