افکت صدای انسانی

25,000 تومان

افکت صدای شستشو در حمام یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت است که مناسب برای استفاده در تولید و مونتاژ پروژه های ویدئویی مختلف و همچنین کلیپ سازی می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای خشک کردن بدن با حوله در حمام یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت است که مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف و کلیپ سازی می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای کوتاه کردن ناخن پدیکو یا صدای ناخن گیر یک جلوه صوتی با کیفیت است که مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای جمعیت مردم و کودکان پیاده یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای مردی که فریاد می‌زند ما بردیم ما بردیم یک جلوه صوتی انسانی است که می‌توان از آن در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف همچون ساخت بازی استفاده نمود.