افکت صوتی

25,000 تومان

صدای آتش بازی و فشفشه یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توانید در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

صدای جریان آب در اعماق یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توانید در پروژه‌های ویدئویی مختلف از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

صدای قطرات آب مجموعه‌ای زیبا از 6 افکت صوتی است که مناسب برای استفاده در پروژه‌های ویدئویی شما می‌باشد.

25,000 تومان

صدای جنگل و پرندگان یک افکت صوتی فوق العاده زیبا از طبیعت جنگل با صدای سینه سرخ و سایر پرندگان است که می‌توانید در پروژه‌های خود از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

صدای طبیعت روستا و پرندگان و حشرات یک افکت صوتی فوق العاده زیبا از صدای گنجشک، پرستو، زنبور و ... در صحرای روستا می‌باشد.

25,000 تومان

صدای باد و باران شدید یک جلوه صوتی از طبیعت است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای نم نم باران بهاری یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا و با کیفیت است که می‌توانید از آن در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف استفاده کنید.

25,000 تومان

صدای طبیعت و پرندگان یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا و آرامش بخش است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان و جنگل یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای باران و رعد و برق یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های ویدئویی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

افکت صدای پرندگان در صحرا و جنگل یک جلوه صوتی فوق العاده زیبا از طبیعت است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در تولید و ساخت ویدئوهای مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

صدای پرندگان در صبح بهاری جنگل یک افکت و جلوه صوتی فوق العاده زیبا و با کیفیت است که به صورت لوپ آماده شده است و مناسب برای استفاده در پروژه‌های ویدئویی می‌باشد.