آیکون آرایشگاه

25,000 تومان

آیکون آرایشگاه و لوازم آرایش یک ست زیبا از 25 آیکون خطی وکتور شامل تیغ، دسته تیغ، ریش تراش، ماشین اصلاح، شانه، قیچی، آب پاش، سشوار، برس و ... است.

25,000 تومان

آیکون آرایشگر و لوازم آرایشگاه مجموعه‌ای از 12 آیکون وسایل آرایش شامل قیچی، شانه، ماشین اصلاح، تیغ، دسته تیغ، صندلی، آب پاش، فرچه اصلاح ریش و آرایشگر است.