آیکون طراحی سایت

45,000 تومان

آیکون اپ موبایل مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 50 آیکون اپ هوم اسکرین Home Screen است که با طرح گرادینت و به صورت وکتور طراحی شده‌اند.

30,000 تومان

آیکون سئو و کسب و کار یک ست زیبا از 96 آیکون برداری در زمینه SEO است که می‌توانید در نرم افزار طراحی برداری ایلاستریتور از آن‌ها استفاده کنید.

35,000 تومان

آیکون کاربردی متنوع خطی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 557 آیکون متنوع در 16 دسته بندی مختلف است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند.

20,000 تومان

آیکون راه های انتقال ویروس مجموعه‌ای از 75 آیکون متنوع پزشکی است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشند.

20,000 تومان

آیکون فین تک فناوری مالی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 91 آیکون متنوع در بخش  فضای اقتصادی است که به صورت وکتور طراحی شده‌اند.

25,000 تومان

آیکون صدا و موسیقی یک ست فوق العاده زیبا از 64 آیکون متنوع صدا، موزیک، هدفون، نت موسیقی، میکروفن، بلندگو، هندزفری، بلوتوث و دیگر المان‌های موسیقی است.

65,000 تومان

آیکون فرهنگ جوامع و کشورهای مختلف مجموعه‌ای فوق العاده زیبا بیش از 1600 آیکون است که با دو استایل توپر و توخالی طراحی شده‌اند.

65,000 تومان

آیکون کاربردی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 800 آیکون  در 21 دسته بندی مختلف است که با 3 استایل باریک، معمولی و 2 رنگ طراحی شده‌اند.

15,000 تومان

آیکون پزشکی یک ست زیبا از 36 آیکون عناصر پزشکی است که به صورت وکتور و با استایل رنگی و توپر طراحی شده‌اند.

15,000 تومان

آیکون پزشکی یک ست زیبا از 36 آیکون عناصر پزشکی است که به صورت وکتور و با استایل فلت طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در پروژه‌های مختلف می‌باشند.

15,000 تومان

آیکون پزشکی یک ست زیبا از 36 آیکون عناصر پزشکی و بیمارستان است که به صورت وکتور و با استایل توخالی یا خطی طراحی شده‌اند.

15,000 تومان

آیکون ایستگاه قطار و راه آهن یک ست زیبا از 21 آیکون عناصر ایستگاه راه آهن است که به صورت وکتور و با استایل خطی طراحی شده‌اند.