اشکال اسلیمی

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال تزئینی ماندالا مجموعه‌ای زیبا از 3 فایل لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت دعوت، بسته بندی محصولات و ... می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور تزئینی اشکال اسلیمی ماندالا مجموعه‌ای از 6 تصویر لایه باز برداری است که می‌توان از آن‌ها در طرح‌های گرافیکی مختلف استفاده نمود.

25,000 تومان

وکتور اشکال تزئینی ماندالا مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 6 طرح لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های اسلیمی مذهبی می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور ماندالا مجموعه‌ای زیبا از 6 تصویر لایه باز برداری است که مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های تذهیب و مذهبی می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور تذهیب و اشکال اسلیمی یک ست زیبا از 9 طرح اشکال تزئینی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور تصاویر ماندالا مجموعه‌ای از 6 طرح هنری اسلیمی و تذهیب است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

وکتور تصاویر اسلیمی و ماندالا مجموعه‌ای از 6 طرح تذهیب فوق العاده زیبا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال هنری ماندالا مجموعه‌ای بسیار زیبا از 6 طرح اسلیمی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور تذهیب و اشکال اسلیمی یک ست زیبا و با کیفیت از 6 طرح ماندالا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال ماندالا یک ست زیبا از 6 طرح اسلیمی است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال تذهیب اسلیمی مجموعه‌ای از 6 طرح ماندالا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های مذهبی می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال اسلیمی و مذهبی مجموعه‌ای زیبا از 6 طرح ماندالا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.