افکت صوتی بازی

15,000 تومان

افکت صدای سکه بازی و گیم یک جلوه صوتی زیبا و با کیفیت از است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت انواع بازی و گیم سکه‌ای می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای ترکیدن حباب یک جلوه صوتی با کیفیت است که می‌توانید از آن در پروژه‌های مختلف همچون تولید و ساخت گیم، بازی، کارتون و ... استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت صدای آنومالی رادیواکتیو انتزاعی - تخیلی یک جلوه صوتی زیبا است که از آن می‌توانید در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص گیم و بازی‌های موبایل یا PC استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت صدای هشدار پیامک Message Alert یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص رابط کاربری دستگاه‌های گوناگون می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای هشدار پیام Message Alert یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص رابط کاربری دستگاه‌های گوناگون می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای پیام جدید New Message یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص رابط کاربری دیوایس‌های گوناگون می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای استفاده از جعبه کمک های اولیه یک جلوه صوتی از فناوری و تکنولوژی‌های پزشکی انتزاعی و آینده نگر است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای انتزاعی و تخیلی هووش یک جلوه صوتی کوتاه است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای هووش انتزاعی و تخیلی یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای رد پا روی سطح چسبنده یک جلوه صوتی است که مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف به خصوص طراحی بازی و گیم می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای پمپ لوله‌های بزرگ و سنگین انتزاعی یک جلوه صوتی آینده نگر و تخیلی است که به صورت لوپ ساخته شده است و مناسب جهت استفاده در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف می‌باشد.

15,000 تومان

افکت صدای عبور اژدر زیر آب یک جلوه صوتی است که می‌توان از آن در تولید و ساخت پروژه‌های مختلف همچون طراحی بازی و گیم استفاده نمود.