اکشن هنری

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت وکتوری یک دستور آماده فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به طرح‌های خود دهید.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ جلوه های هنری یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به طرح‌های خود دهید.

20,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به طرح آبرنگی یک دستور آماده است که با نصب آن در نرم افزار فتوشاپ و اجرا بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

رایگان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به کارتون یک دستور آماده فتوشاپ است که با اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به طرح‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت عکس قدیمی یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا بر روی عکس‌های خود قرار داده و در طراحی پوستر از آن‌ها استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت روشنی چهره در تاریکی به همراه نویز یک اکشن فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای فوق العاده زیبا به عکس‌های خود دهید. از این اکشن زیبا می‌توانید در عکاسی، طراحی پوستر و ... استفاده کنید.

15,000 تومان

افکت نقاشی رنگ روغن یک اکشن فتوشاپ است که با اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به عکس‌های خود داده و در طرح‌های گرافیکی از آن استفاده کنید.

15,000 تومان

تبدیل عکس به نقاشی موضوعی یک اکشن فتوشاپ است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌ای زیبا به عکس‌های خود داده و از آن‌ها در طرح‌های گرافیکی مختلف به خصوص طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی لکه جوهر یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی هنری لکه جوهر یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی بوم حرفه ای یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

15,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به پوستر هنری یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.