بروشور لایه باز

40,000 تومان

طرح بروشور 2 لت مربعی PSD یک قالب لایه باز با 4 رنگبندی مختلف است که می‌توانید در نرم افزار فتوشاپ آن را ویرایش و شخصی سازی کنید.

40,000 تومان

طرح بروشور مربعی دو لتی حرفه‌ای یک قالب لایه باز است که با چهار رنگبندی متنوع طراحی شده است و مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار فتوشاپ می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور اجاره فضای باز یک قالب لایه باز سه لتی است که به صورت وکتور طراحی شده است و مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور کاتالوگ لباس یک قالب لایه باز دو لتی است که با تم تیره طراحی شده است و مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور پزشکی مدرن یک قالب لایه باز سه لتی است که به صورت وکتور هم از آن خروجی تهیه شده است.

25,000 تومان

طرح بروشور تعمیرات و سرویس منزل یک قالب لایه باز دو لتی است که مناسب برای استفاده و ویرایش در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور مراقبت از منزل یک قالب لایه باز است که مناسب برای استفاده و ویرایش در دو نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور خدمات نظافت یک قالب لایه باز سه لتی است که هم قابل استفاده در نرم افزار فتوشاپ و هم ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح بروشور فروشگاهی یک قالب لایه باز است که به صورت برداری هم طراحی شده است و مناسب برای استفاده در نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور می‌باشد.

25,000 تومان

طرح منوی رستوران وینتج یک قالب لایه باز 3 لتی است که می‌توانید در نرم افزار فتوشاپ نسبت به ویرایش و شخصی سازی آن اقدام کنید.

25,000 تومان

طرح منوی غذایی رستوران یک قالب لایه باز 3 لتی است که می‌توانید در نرم افزار فتوشاپ نسبت به ویرایش و شخصی سازی آن اقدام کنید.

25,000 تومان

طرح منو رستوران قدیمی یک قالب لایه باز 2 لتی است که می‌توانید در نرم افزار فتوشاپ نسبت به ویرایش و شخصی سازی آن اقدام کنید.