بک گراند گل

30,000 تومان

بک گراند گل مجموعه‌ای زیبا از 7 طرح زمینه و بک دراپ گل است که می‌توانید در طرح و پروژه‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

120,000 تومان

بک گراند عروسی بوهو یک مجموعه فوق العاده زیبا و با کیفیت از 43 طرح زمینه و بک دراپ آتلیه است که می‌توانید به عنوان زمینه تصاویر خود از آن‌ها استفاده کنید.

65,000 تومان

بک گراند حلقه گل های زیبا مجموعه‌ای از 47 طرح زمینه و بک دراپ با کیفیت است که می‌توان در پروژه‌های آتلیه‌های عکاسی از آن‌ها استفاده نمود.

58,000 تومان

بک گراند و پوستر گل و بوته های صحرایی یک ست فوق العاده زیبا و با کیفیت از 12 طرح دیجیتال گل‌های صحرایی است.

25,000 تومان

بک گراند ایوان گل طرح آبرنگ مجموعه‌ای زیبا از 12 طرح زمینه آبرنگی است که مناسب برای استفاده در طرح‌های مختلف می‌باشد.

30,000 تومان

بک گراند گل های تیره مجموعه‌ای زیبا از 15 طرح زمینه انواع گل است که می‌توان در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف از آن‌ها استفاده نمود.

45,000 تومان

بک دراپ حلقه گل مجموعه‌ای فوق العاده زیبا از 24 طرح زمینه و بک گراند انواع حلقه گل دار است که مناسب برای استفاده در پروژه‌های گرافیکی شما می‌باشد.

80,000 تومان

بک دراپ گل های سه بعدی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 57 بک گراند گل‌های سه بعدی (3D) است که مناسب برای استفاده در آتلیه‌های عکاسی می‌باشند.

75,000 تومان

بک گراند درهای قدیمی گل دار مجموعه‌ای زیبا از 45 بک دارپ و تصویر زمینه است که می‌توانید در آتلیه‌های عکاسی از آن‌ها استفاده کنید.

75,000 تومان

بک گراند آتلیه عکاسی مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 22 بک دراپ و طرح زمینه گل و پرده حریر است که می‌توانید در پروژه‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

رایگان

بک گراند گل روی در و دیوار قدیمی مجموعه‌ای از 4 بک دراپ و طرح زمینه است که می‌توانید در پروژه‌های خود از آن‌ها استفاده کنید.

75,000 تومان

بک دراپ حلقه گل مجموعه‌ای فوق العاده زیبا و با کیفیت از 24 بک گراند انواع حلقه گل‌های صورتی است که مناسب برای استفاده به عنوان زمینه تصاویر در عکاسی و آتلیه می‌باشد.