25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی بوم حرفه ای یک دستور آماده است که به کمک آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ تبدیل عکس به پوستر هنری یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت پوستر یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت عکس روزنامه انتزاعی یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت غبار پراکنده انتزاعی یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت عکس آناگلیف یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت غبار پراکنده گرانج یک دستور آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت هنری عکس رترو یک دستور آماده است که توسط آن می‌توان جلوه‌ای هنری و فوق العاده زیبا به تصاویر داد و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده نمود.

25,000 تومان

افکت عکس نویز و پارازیت تلویزیون یک قالب لایه باز است که با قرار دادن تصاویر در آن می‌توانید جلوه‌ای زیبا به عکس‌های خود داده و از آن‌ها در طراحی انواع پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

اکشن فتوشاپ افکت نقاشی آبرنگی عکس یک دستور آماده است که با نصب و اجرای آن بر روی تصاویر می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و از آن‌ها در طراحی پوستر استفاده کنید.

25,000 تومان

افکت انعکاس شیشه روی عکس یک قالب آماده PSD لایه باز است که با قرار دادن عکس در آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا از انعکاس نور به تصاویر خود در نرم افزار فتوشاپ دهید.

25,000 تومان

قالب تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ یک تمپلیت آماده است که با قرار دادن تصاویر در آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به آن‌ها داده و تصاویر خود را به نقاشی تبدیل کنید.