جوجه تیغی آبرنگی

25,000 تومان

کلیپ آرت آبرنگی حیوانات جنگل مجموعه‌ای زیبا از 28 تصویر دست ساز از عناصر جنگل شامل جوجه تیغی، روباه، کدو تنبل، درخت و ... است.

25,000 تومان

PNG حیوانات خانگی و اهلی آبرنگی مجموعه‌ای زیبا از 12 تصویر کلیپ آرت خرگوش، گربه، سگ، شتر، طوطی و جوجه تیغی است که به صورت دست ساز و با ابزار آبرنگ طرحی شده‌اند.