25,000 تومان

تصویر استوک تیم پزشکی یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، تراکت، بروشور، کارت ویزیت، بنر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک کادر درمان یک عکس با کیفیت از تیم پزشکی است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بنر، بروشور، تراکت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک زن و عکس رادیولوژی یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بروشور، بنر، تراکت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس پزشک اتاق عمل با لباس جراحی و ماسک یک تصویر استوک فوق العاده زیبا و با کیفیت است که مناسب برای استفاده در طراحی انواع پوستر، بنر، بروشور، تراکت، صفحات وب و موبایل، کارت ویزیت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس دکتر دندانپزشک در حال جراحی دندان یک تصویر استوک با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، صفحات وب و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس دکتر دندانپزشک در مطب دندانپزشکی یک تصویر استوک با کیفیت است که مناسب برای استفاده در طراحی کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بنر، پوستر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک زن با گوشی پزشکی و کلیپ بورد یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی بروشور، تراکت، پوستر، بنر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک تیم جراحی اتاق عمل یک تصویر با کیفیت و فوق العاده زیبا است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک پزشک مرد با گوشی پزشکی روی گردن یک تصویر با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده‌اند و مناسب برای استفاده در طراحی انواع پوستر، بنر، تراکت، موبایل، صفحات وب و ... می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک تیم پزشکی خندان یک تصویر با کیفیت و عریض با کیفیت است که مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف از جمله طراحی پوستر، بنر، بروشور، تراکت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک در آزمایشگاه یک عکس با کیفیت و زیبا است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک زن با گوشی پزشکی یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب جهت استفاده در طراحی انواع پوستر، کارت ویزیت، بنر، تراکت و ... می‌باشد.