عکس پرستار

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن با پوشه گیره دار یک تصویر با کیفیت از دکتر زن خندان به همراه گوشی پزشکی روی گردن در محیط کاری می‌باشد.

25,000 تومان

پزشک زن پشت میز کار یک عکس استوک با کیفیت از دکتر زن به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و دارو و گوشی پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دکتر زن خندان یک تصویر با کیفیت از پزشک زن با گوشی پزشکی پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه دارو، خودکار و پرونده پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس با کیفیت دکتر زن با گوشی پزشکی یک تصویر استوک از پزشک زن پشت میز کاری به همراه گوشی پزشکی، شیشه دارو، لپ تاپ و ... می‌باشد.

25,000 تومان

پزشک زن پشت میز کار یک تصویر استوک با کیفیت از دکتر زن خودکار در دست به همراه لپ تاپ، گوشی پزشکی، شیشه قرص و دارو می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن با گوشی پزشکی یک تصویر با کیفیت از دکتر زن با گوشی پزشکی پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و دارو و پرونده پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک پزشک زن یک تصویر با کیفیت از دکتر زن خندان پشت میز کار به همراه لپ تاپ، شیشه قرص و گوشی پزشکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک دکتر با گوشی پزشکی انتزاعی یک تصویر با کیفیت است که می‌توانید از آن در طرح‌های گرافیکی مختلف همچون طراحی کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بنر، پوستر و ... استفاده کنید.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک با گوشی پزشکی در حال یادداشت یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، کارت ویزیت، بروشور، تراکت، بنر و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک تیم پزشکی متخصص و مجرب یک عکس با کیفیت از کادر درمان است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، بنر، بروشور، کارت ویزیت، تراکت و ... می‌باشد.

25,000 تومان

تصویر استوک پزشک متخصص اتاق عمل یک عکس با کیفیت است که از آن می‌توانید در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف از جمله طراحی پوستر، بنر، تراکت، بروشور، کارت ویزیت و ... استفاده کنید.

25,000 تومان

تصویر استوک تیم پزشکی یک عکس با کیفیت است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده در طراحی پوستر، تراکت، بروشور، کارت ویزیت، بنر و ... می‌باشد.