عکس گوشت

25,000 تومان

عکس استوک گوشت تازه گوساله یک تصویر با کیفیت از تکه گوشت استیک به همراه سبزیجات و گوجه فرنگی است که با بک گراند سفید در فایل محصول قرار دارد.

25,000 تومان

عکس استوک ورقه های گوشت تازه استیک یک تصویر با کیفیت از گوشت قرمز و تازه گوساله به همراه سبزیجات و ادویه جات است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است.

25,000 تومان

عکس گوشت تازه گوساله یک تصویر استوک با کیفیت است که از نمای نزدیک تصویر برداری شده است و مناسب برای استفاده طرح‌های مختلف می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک گوشت تازه ورقه ای استیک یک عکس با کیفیت گوشت گوساله به همراه سبزیجات و ادویه جات با بک گراند سفید و جدا شده است.

25,000 تومان

عکس استوک گوشت قرمز با زمینه سفید یک تصویر با کیفیت از تکه‌های گوشت گاو با سبزی جعفری است که می‌توان در طرح‌های مختلف از آن استفاده نمود.

25,000 تومان

عکس استوک گوشت مرغ با سبزیجات یک تصویر با کیفیت از گوشت مرغ روی تخته چوبی است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است.

25,000 تومان

عکس استوک تکه های گوشت قرمز با سبزیجات یک تصویر با کیفیت از گوشت قرمز گاو روی تخته چوبی آشپزخانه با بک گراند سفید است که می‌توانید در طرح‌های مختلف از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

عکس انواع گوشت روی میز چوبی یک تصویر استوک با کیفیت از انواع گوشت گاو، خوک، مرغ و ... است که با دوربین عکاسی حرفه‌ای تصویر برداری شده است.

25,000 تومان

عکس استوک انواع گوشت سفید و قرمز یک تصویر با کیفیت از انواع مختلف گوشت مرغ، گاو و خوک به همراه سبزیجات و ادویه جات بر روی میز چوبی است.

25,000 تومان

تصویر استوک ترکیب انواع گوشت یک عکس با کیفیت از انواع مختلف گوشت بر روی میز چوبی است که می‌توانید در طرح‌های گوناگون از آن استفاده کنید.

25,000 تومان

عکس استوک گوشت خام خوک با سبزیجات و ادویه یک تصویر با کیفیت از تکه‌های گوشت خوک روی تخته چوبی آشپزخانه است که مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی می‌باشد.

25,000 تومان

عکس استوک گوشت خام خوک یک تصویر با کیفیت از گوشت تازه خوک با سبزیجات و ادویجات روی میز چوبی  است که می‌توان از آن در طرح‌های گرافیکی استفاده نمود.