قالب آماده گوگل اسلاید

25,000 تومان

قالب ارائه چند منظوره یک تمپلیت آماده است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزارهای پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه بیزینس و کسب و کار یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه دکوراسیون داخلی مینیمالیست یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه فرهنگ و استایل مینیمال یک تمپلیت آماده چند منظوره شامل 30 اسلاید است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه استارت آپ یک تمپلیت آماده شامل 49 اسلاید زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه پزشکی و بهداشت و درمان یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی فوق العاده زیبا است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب پاورپوینت جشن و مهمانی یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که با دو تم تیره و روشن طراحی شده است و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه جشن و مهمانی یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که با تم تیره و روشن طراحی شده است و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه اتاق تولید فیلم و محتوا یک تمپلیت آماده 30 اسلایدی است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه مدیریت کسب و کار یک تمپلیت آماده شامل 30 اسلاید است که مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه آموزش و تحصیلات یک تمپلیت 30 اسلایدی زیبا است که با 5 رنگبندی متنوع طراحی شده و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.

25,000 تومان

قالب ارائه بیزینس و کسب و کار یک تمپلیت فوق العاده زیبا 30 اسلایدی است که با 5 رنگبندی متنوع طراحی شده و مناسب جهت استفاده و ویرایش در نرم افزار پاورپوینت، کینوت و گوگل اسلاید می‌باشد.