25,000 تومان

قاب عکس با افکت دود یک قالب لایه باز و آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده زیبا و جذاب ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس کاغذ پرتو نگاتیو پاره شده یک قالب لایه باز و آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس کاغذ نقاشی پاره شده یک قالب لایه باز و آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس وکتوری یک قالب لایه باز و آماده است که توسط آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس قدیمی و وینتج یک قالب لایه باز و آماده است که با قرار دادن تصاویر خود بر روی آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت قلمو آبرنگی عکس یک قالب لایه باز و آماده است که با قرار دادن تصاویر خود بر روی آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی زیبا ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت پوستر چین و چروک عکس یک تمپلیت لایه باز است که با قرار دادن تصاویر در آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به عکس‌های خود داده و پوسترهایی فوق العاده زیبا ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت نقاشی با نقطه فتوشاپ (استیپل) یک قالب لایه باز است که با قرار دادن تصاویر خود در این تمپلیت می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به آن‌ها داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت نقاشی آبرنگی عکس برای فتوشاپ یک قالب آماده است که با قرار دادن تصاویر در آن می‌توانید جلوه‌هایی زیبا به تصاویر خود بدهید.

25,000 تومان

افکت عکس چوب پوسیده و ترک خورده یک قالب لایه باز است که توسط آن می‌توانید جلوه‌ای زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده جذاب ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس نقاشی روی دیوار (گرافیتی) یک قالب لایه باز است که توسط آن می‌توانید جلوه‌ای زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی فوق العاده ایجاد کنید.

25,000 تومان

افکت عکس قدیمی و وینتج یک قالب لایه باز است که توسط آن می‌توانید جلوه‌ای زیبا به تصاویر خود داده و پوسترهایی جذاب ایجاد کنید.