25,000 تومان

طرح وکتور اشکال تذهیب اسلیمی مجموعه‌ای از 6 طرح ماندالا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح و پروژه‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های مذهبی می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال اسلیمی و مذهبی مجموعه‌ای زیبا از 6 طرح ماندالا است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف می‌باشند.

25,000 تومان

طرح وکتور اشکال تزئینی ماندالا یک ست زیبا از 6 طرح لایه باز است که به صورت برداری طراحی شده‌اند و مناسب برای استفاده در طرح‌های گرافیکی مختلف به خصوص طرح‌های اسلیمی و مذهبی می‌باشند.